logo

Nattmat for hagen

Høstgjødsle for bedre overvintring

Hvorfor?

Algomin Hagegjødsel inneholder alger fra havet.2013-dam-sommerbl-9-juni 012

De gir planter og vekster bedre avmodning og herdighet

gjennom vinteren.

Du forbereder for en frodigere hage neste år.

Algomin Hagegjødsel styrker plantecellenes motstandskraft og øker

sukkergehalten. Dette minsker risikoen for vinterskader.

Når?

Høstgjødsle hele hagen i månedskiftet august / september

 

 

      

Roser - bli kjent med noen nye

Finn dine favorittroser! 

2012-24juni-mai-juni 282Rosen 'Crayzy for You' binder roser i et uhøytydelig blandet rosebed sammen på en god måte.

Det finnes så mange flotte roser, så slå deg løs - våg å bli kjent med noen nye! Fargevalg- hva liker du, er duft viktig? Hvor høy og bred passer det at rosen blir? En av hver eller flere i grupper?

En enkel inndeling av rosegrupper: klaseroser, klatreroser, buskroser og stilk roser.

Rosenes tre beste venner er:

Kugjødselkompost

Rosejord

Kakaoflis som jorddekke.

Sørg for gode vokseforhold med nok fuktighet og næring. Plant med podestedet 10-15 cm ned i jorden.

De fleste roser trives best med en solrik vokseplass!