logo

Hekken kan være en lav eller høy vegg i hagen. Den kan være en markering av yttergrenser på en tomt, eller beskyttelse mot vær, vind, trafikkstøy og innsyn. Mest vanlig er det å bygge opp en hekk av en enkel eller dobbeltrekke av like planter. Der det er viktig å ha beskyttelse fra hekken også om vinteren, er en type vintergrønn hekk et godt valg. Andre steder er kanskje ikke dette nødvendig. Det er et rikholdig utvalg av løvfellende planter å velge mellom. Skal det bare være en markering , kan lave hekker av spirea, buskmurer eller klaseroser være gode valg. Passer det deg med en hekk som er avhengig av kraftig og regelmessig beskjæring for å holde seg fin? Tenk godt igjennom dine behov og ønsker før du velger. En hekk skal gjerne vare i mange år!

Utvalget under viser de sorter vi regner med å ha fra våren av. Andre størrelser og større antall enn det vi har på lager bestilles inn for kunder dersom det kan skaffes.

 Årets liste er under redigering. Listen under viser sorter vi ofte har, men er ikke den endelige 2018 versjonen. 

HEKK    Hekk (og masseplanter)  
     
Amelanchier alnifolia Alvdal E Søtmispel, hegg- p10 H8
Amelanchier spicata Moelv E co 10cm Junisøtmispel H7
Aronia melanocarpa Hugin E co 0,75-hekkstr Svartsurbær Hugin H6
Aronia melonocarpa Moskva E Svartsurbær Moskva E   P10 H7
Carpinus betulus Steinshuvud Agnbøk Steinshuvud sh60/80cm co3,5l H5
Cotoneaster lucidus Romsdal E co 10cm Blankmispel Romsdal E     p10 H8
Dasiphora (Potentilla) frut. Abbotswood 25/30cm C1,5 Buskmure Abbotswood    H6
Dasiphora (Potentilla) frut. Fridhem E   P10cm Buskmure Fridhem E H6-7
Fagus sylvatica co 0,75-hekkstr. Bøk, skog- vanlig H4
Fagus sylvatica f. purpurea Bøk, blodbøk     sh60/80 co3,5l H5
Ligustrum ibolium 40/50cm C3 Ny hos oss 2014 Liguster, svært herdig H5
Ligustrum vulgare Maslø E Liguster, vanlig- Maslø E H4-5
Picea abies     CV1-2         (hekkstr.) Gran, rød-   sh 30/40cm H7-8
Prunus padus Hegg H6
Ribes alpinium Klaus Alperips Klaus H7
Ribes alpinium Schmidt co10cm Alperips Schmidt H7
Spirea betunifolia 'Tor' E co 10cm Bjørkebladspirea Tor H8
Spirea cinerea Grefsheim co 10cm Grefsheimspirea ('Brudespirea') H6-7
Syringa vulgaris co10cm Vanlig syrin H7
Taxus media Adams E Barlind Adams sh40/50cm co3,5l H5-6
Taxus media Green Mountain 20/25cm Barlind Green Mountain H4-5
Taxus media Grønnland 30cm C2 Barlind Grønnland H4-5
Tilia cordata co 10cm Lind, småbladet, H5-6
     
     

 2011jan-juni 043

 Hva skjuler seg bak hekken?